E-coaching ja e-koolitus: senised õppetunnid

29. aprill 2020

Eriolukorra alguses toimusid kiired muutused muuhulgas ka coachingu ja koolituse valdkonnas, nii tegijate kui klientide seas. Oli neid, kes ehmusid ja tühistasid kõik tööd. Oli neid, kes kukkusid rabelema, et kiirelt päästa, mida päästa annab, ehk viia oma töid maksimaalselt veebi. Nii tegijate kui klientide puhul osutus taas võtmesõnaks kiire õppimine ja kohanemine

Mida oleme sellest intensiivsest perioodist õppinud? Kogemusi jagab Tripodi coach ja koolitaja Liisa Raudsepp.

Kas e-nõustamine või e-coaching on ikka „päris“ või jääb midagi puudu?

Oma kogemustest ütleksin järgmist:

-       Individuaalne nõustamine ja coaching on e-teel toiminud väga hästi, mina erinevust ei tunneta; on olnud tulemuslikke ja väga tulemuslikke töid. Ühes supervisioonigrupis võttis üks coach asja kokku järgnevalt: „Kui sa oskasid seda juba enne, siis e-kanal ei ole takistuseks“.

-       On neid, kes ütlevad, et kui suhe kliendiga on loodud varasemalt, siis toimib ka e-teel hästi. Minu kogemuses on sisukalt läinud ka need protsessid, mis on algusest peale veebis toimunud.

 -       Grupicoaching ja koolitus on aga nõudnud hoopis enam ettevalmistust ja pingutust, sest:

o   E-teel jaksavad inimesed keskenduda lühemat aega, grupitöö peab olema tempokam ja vaheldusrikkam. Kiusatusi ja võimalust tegeleda millegi muuga on rohkem.

o   Kogu koolituse/coachingu käik peab olema detailsemalt läbi mõeldud, vähem ruumi on spontaansusele; tempo ja vaheldusrikkus tuleb metoodiliselt sisse planeerida.

o   Ise tuleb ka reipam püsida, sest sünergiat võib tekkida veidi vähem, osa inimesi ei tunne end ekraani ja kaamera vahendusel vabalt ega väljenda end nii palju.

o   Eraldi väljakutse on suured grupid. Nagu päris elus, nii ka e-coachingul tuleb kasutada rohkem paaris ja kolmikutes töötamist, jälgides gruppi kokku pannes, et väikeste gruppide esitlusi ei tuleks korraga enam kui 5 ja ühe esitluse aeg ei ületaks 10 minutit (vabalt võib ka vähem), muidu jällegi tekib osalejatel väsimus/tüdimus. Kui grupid on töötanud sarnase teemaga, siis võib esitlejatel paluda esile tuua just seda, mis oli nende grupi töös unikaalset; sarnaseid mõttearendusi mitte üle korrata.

Eraldi teema on kasutatav tarkvara/programm.

1:1 töös see üldiselt küsimusi ei tekita, ehkki nii kõne kui pildi kvaliteet varieerub märgatavalt. Küll aga grupiga töötades. On ootuspärane, et enamate võimalustega programmi tundmaõppimiseks kulub rohkem aega, ent eraldi küsimus on, kui lihtne on programmi kasutada klientidel – kas vajalik on eelnev kasutuskogemus ja oskus või mitte.

Seniste kogemuste põhjal liigitaksin kõige „lollikindlamaks“, sujuvamaks ja kvaliteetsemaks ikkagi Zoomi. Ehkki Zoomil on olnud probleeme turvaaukudega, on nad ka pidevalt teinud tööd turvalisuse tõstmiseks. Zoomi abiga on hästi õnnestunud nii vebinarid, koolitused kui ka grupicoachingud/supervisioonid.

Kõige keerukamana tõstaksin esile Microsoft Teamsi. Seni on seal kõige enam gruppide käigus segadust tekkinud ka pärast pikemat õppimist ja süvenemist, sest kasutamine ei ole nii intuitiivne ja lihtne, programm ise sisaldab võimalusi „ära eksimiseks“. Ajakulu tehnilistele küsimustele on olnud seni suurim.

 Seniste õppetundide põhjal võib öelda, et e-töö õnnestumise eelduseks on korralik eeltöö kasutatavate programmide osas:

- veebiseminaride puhul lisaks põhjalik eeltöö esinejatega ning mitme „peaproovi“ tegemine tehniliste võimaluste peensusteni tundma õppimiseks

- koolituste detailsem planeerimine

- osalejate põhjalikum teavitamine

- aja planeerimine ka tehniliste võimaluste tutvustamiseks ja õpetamiseks grupitöö alguses ja edasises käigus.

 Arvatakse, et paljudele hakkab e-töö nii meeldima, et enam kontorisse tagasi minna ei tahagi. Samas pole kuskile kadunud ka igatsus „päris inimliku kontakti“ järele. 

Eriolukord on õpetanud, et tulemuslikult saab töötada mõlemal moel, kui nii coach/koolitaja kui ka klient selleks valmis on.