Hindamisteenus Tripodi testidega - kellele ja milleks?

2. aprill 2019


Tripod on ligi 25 aastat pakkunud ettevõtetele ja organisatsioonidele personali hindamiseks psühholoogilisi teste. Sajad personalitöötajad on läbinud Tripodi testikasutaja koolituse ning omandanud teadmised ja oskused testide iseseisvaks kasutamiseks. Siiski ei ole värbamisvajadus igas ettevõttes nii suur, et testiväljaõppe läbimine end ära tasuks. Kui teste soovitakse kasutada vaid aeg-ajalt ja ettevõte ei soovi soetada testilitsentsi, pakume ühekordseks testimiseks hindamisteenust.

Hindamisteenus võimaldab saada ülevaate kandidaatide psühholoogilistest baasomadustest, millel on küllaltki suur mõju töösooritusele, suhtlemisviisile ja pingetaluvusele. Kõige sagemini kasutatakse vaimse võimekuse ja isiksuseomaduste teste. Lisaks Eesti spetsialistide normidega testidele on võimalik valida spetsiaalselt juhtide hindamiseks mõeldud testid või IT-sektori võrdlusgrupiga test. Tripodi konsultant on abiks nii testimiste korraldamisel kui ka tulemuste tõlgendamisel ja tagasiside andmisel.

Testimise peamine funktsioon valikuprotsessis on võimalike isiksuslike riskide hindamine ja kandidaadi vaimse võimekuse piisavuses veendumine. Paljud kliendid on testimiseni jõudnud just ebaõnnestunud värbamiste tagajärjel. Mida vastutusrikkam ja keerukam positsioon, seda enam tuleks panustada kandidaatide mitmekülgsesse hindamisse enne otsuse langetamist, sest vale otsuse hind on erakordselt kõrge (uuringute kohaselt ja Eesti ettevõtete kogemuse põhjal kuni 6 kuu palgakulu antud positsioonil). Testide kulu riskide maandamiseks on selles kontekstis üpris tagasihoidlik.

Kas testide abil saab edu garanteerida? Sajaprotsendiliselt kahjuks mitte. Testidega suudame ennustada umbes 40% tulevasest edust – seda on rohkem kui ühegi teise meetodiga (nt võrreldes haridustee või töökogemuse pikkuse, intervjuu ja soovitustega). Töösoorituses mängivad lisaks kandidaadi isiksusele, võimetele, oskustele ja kogemustele olulist rolli ka uue töökoha sisekliima, suhted juhi ja meeskonnakaaslastega jne. Küll aga võib öelda, et mida enam erinevaid meetodeid, hindajaid, ajaperioode ja keskkondi hindamisel kasutada, seda suurem on tõenäosus, et õnnestub langetada sobivaim valik.

Hindamisteenuse tellimiseks võtke palun ühendust: ingrid@tripod.ee