Intervjueerimise kunst: koolitus Eesti Pangale

6. detsember 2017

Maria Veltmanni ja Liisa Raudsepa juhendamisel toimus kaunis Maardu mõisas koolituspäev värbamisest, brändingust ja intervjueerimise kunstist Eesti Panga juhtidele.

Maria, kel on värbamises kogemust 20 aastat, rääkis lähemalt nii värbamise protsessist kui ka tajuvigadest, samuti struktureeritud intervjuu meetodist. Päeva teises pooles koostasid juhid intervjuuküsimusi ja hindamiskriteeriumeid, katsetasid neid lühiintervjuudes ja reflekteerisid saadud kogemuse üle.

Kõige kõrgemalt hindasid juhid struktureeritud intervjuu põhimõtteid ja praktiseerimist, millest ilmnes vajadus põhjalikumaks eeltööks intervjuu ettevalmistamisel ja hinnatavate kompetentside läbimõtlemisel.

Teiseks pidasid juhid kasulikuks hindamistasandite lahtimõtestamist ja kokkuleppimist, et kandidaadi vastuseid objektiivsemalt hinnata.

Kolmandaks tajuvead – ükskõik kui teadlikud endast oleme, võime üldinimlikes küsimustes ikka libastuda – üks kandidaat meeldib rohkem kui teine, eelmise sära varjutab muljet järgmisest inimesest, stereotüübid segavad objektiivset hindamist jne.

Kokkuvõttes tõdeti, et juhtide tegevus värbamise käigus on tihedalt seotud organisatsiooni brändinguga ning et on kasulik värbamise ja intervjueerimise põhimõtteid aeg-ajalt üheskoos läbi rääkida.