Kuidas hinnata klienditeenindaja kandidaate?

14. oktoober 2019

Üldine töökäte nappus puudutab tugevasti ka klienditeeninduse valdkonda. Klienditeeninduses on tööjõu voolavus väga suur, samas võib klienditeenindaja väljaõpe sõltuvalt ettevõttest olla küllaltki kulukas. Samuti on vaja tagada teeninduse kvaliteeti nii sisulise pädevuse kui meeldiva suhtlemiskogemuse loomise aspektist. 

Meie kogemus näitab, et üha enam soovivad ettevõtted kasutada nende vajaduste jaoks loodud või kohandatud teste - eriti klienditeenindaja kandidaatide hindamisel. Näiteks kasutab Swedbank kliendinõustajate kandidaatide testimisel lisaks vaimse võimekuse testile spetsiaalset Tripodi isiksusetesti lühiversiooni SB-IK, mis mõõdab viite just selles töös kõige vajalikumat omadust: Pingetaluvus, Suhtlemisvalmidus, Empaatia, Sihikindlus ja Kohanemisvõime. Testi täitmiseks kulub vaid 5-10 minutit ning test aitab väga hästi eristada sobivamaid kandidaate, kellega kandideerimisprotsessis edasi liigutakse. 

Maanteeamet on kasutusele võtmas samuti Tripodi poolt erilahendusena loodud isiksusetesti teenindusbüroode letitöötajate, eksamineerijate ja sõidukite registreerimiseelsete ülevaatajate kandidaatide hindamiseks. Lisaks viiele põhiomadusele hindab uus isiksusetest MTA-IK näiteks Ärrituvust, Usaldamist, Sõbralikkust ja Organiseeritust. 

Tripodi isiksustetestid sobivad hästi isiksuslike riskide kontrollimiseks ja välistamiseks. Kui kandidaadi isiksusejooned on liialt erinevad vajaminevast, ei pruugi koolitamine ja arendamine soovitud tulemust anda ning kaasnevad värbamisveast tulenevad kulud. Testid võimaldavad tulemuslikult hinnata, kuivõrd vastavad kandidaatide isiksuslikud eeldused ettevõtte soovitud profiilile. Tulemuste põhjal saab täpsemaks kujundada värbamisintervjuud, samuti nõustada juhti ning arvestada tulemustega arendustegevuste planeerimisel.

Kas soovid arutada eritesti loomist oma ettevõttele? Suhtleme: tripod@tripod.ee