Millal on juhil ja meeskonnal kasu supervisioonist?

4. september 2018

Supervisioonist on abi, kui meeskonnas on pikemat aega „õhk paks“, olulistest asjadest räägitakse väljaspool koosolekuid, ent juhiga otse mitte; on tekkinud „liidud“ ja „rühmitused“; emotsionaalne foon on negatiivne. Selline olukord pärsib töö tegemist, mille tagajärjel langeb töö tulemuslikkus; tehakse ületunde, ent töö ei saa valmis; on märgata motivatsiooni langust; meeskonnast lahkub rohkem töötajaid jne.

Ühesõnaga, kui sassis suhteid ei õnnestu lahti harutada ja uuesti konstruktiivsele rajale juhtida, toob see kaasa väga palju kahju nii töötajatele, juhtidele kui organisatsioonile tervikuna.

Professionaalne supervisioon aitab mõista igaühe vajadusi ja ootusi, selgitada rollipiire, taasluua usaldust, sõlmida uusi kokkuleppeid ja anda kogu meeskonnale koos juhiga uut hingamist. Nii nagu füüsiliste haiguste puhul, nii ka suhteprobleemide puhul on kõige enam kasu varajasest sekkumisest (ja ennetustegevustest!). Kui probleemid on kuhjunud pika aja jooksul, võib ka nende lahti harutamine kesta kauem. Rääkides probleemide ennetusest, siis professionaalse superviisori võib appi kutsuda juba meeskonna käivitamise faasis – meeskonna komplekteerimisel saab lisaks kvaliteetsetele värbamisotsustele just käivitamisfaasis kõige enam kaasa aidata meeskonna hilisemalt edukusele.

Superviisor töötab meeskonnaliikmete või juhiga individuaalselt, vajadusel ka meeskonnaga tervikuna. Meie kogemus näitab, et supervisiooni esmane kasu suhetele meeskonnas võib avalduda juba mõne sessiooni järel, pikemaajaline mõju sõltub lisaks iga meeskonnaliikme ja juhi panusest.

Kokkuvõttes – Tripodi supervisioonihooaeg on alanud ja hea meelega mõtleme teiega kaasa nii individuaalsetes kui meeskonna arendusteemades!

Võta ühendust: liisa@tripod.ee ja räägime lähemalt!