Mait Metelitsa

Mait Metelitsa

uuringute konsultant

+372 618 1570

mait.metelitsa@tripod.ee

Mait hindab töö efektiivseimal ja kiiremail viisil teostamist – see tähendab praktikas IT-lahenduste juurutamist, et uuringuprojektidega kaasas käivad korduvat laadi tehnilised ülesanded saaksid automatiseeritud. Kliendile ei tähenda need arendused vaid kiiresti valmivaid, paindlikke ja kuluefektiivseid uuringuprojekte - tehnilisest kohustustest vabanenud aeg kulub tööks erialakirjandusega, et projektidesse tuua unikaalse panusena laialdasel lugemusel põhinevat sisulist vaadet.  

Tripodis tegeleb Mait organisatsiooniuuringutega.

Mait on lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse ja psühholoogia bakalaureuseõppe ja psühholoogia magistriõppe. Tal on käimas õpingud Tartu Ülikoolis majanduse magistriõppes ning psühholoogia doktoriõppes.