Eesti kooliõpilaste üldise vaimse võimekuse seos õpieduga matemaatikas

17. september 2012

Matemaatikat on peetud üheks keerukamaks õppeaineks koolis, mis võib osutuda paljudele noortele keeruliseks. Tripodi kooliõpilaste uurimisprojekt hindas 2010. aastal 696 koolinoore (7.-12. klassid) vaimse võimekuse taset algupärase Õpilaste Vaimse Võimekuse Skaalaga (ÕP-VVS).

Tulemused näitasid, et matemaatikas häid hindeid saavate õpilaste sooritus oli oluliselt parem ka vaimse võimekuse testis võrreldes keskmisest madalama õpiedukusega noortega.

Matemaatika hinne on statistiliselt oluliselt (p < .001) seotud õpilaste üldvõimekuse tasemega sõltumata nende soost ja vanusest, mis kinnitab varasemalt leitud tulemusi, et kõrgem vaimne potentsiaal on üheks oluliseks eelduseks matemaatika õppekava edukale omandamisele. Tutvu kogu uuringu postriga siin.

Avaldamise andmed:
Veltmann, M., Raudsepp, L. ja Pullmann, H. General mental ability predicting achievement in mathematics. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.