Seminar "360-kraadi hindamine ja coaching"

6. november 2015

5. novembri hommikul toimus Tripodi seminar 360-kraadi tagasiside uuringu eelistest ja ohtudest ning võimalustest, mida coaching pakub uuringu tulemustega edasi töötamiseks.

360-kraadi tagasisideuuringut peetakse üheks võimsamaks tagasisidevahendiks juhtide ja tippspetsialistide arendamisel. Samas on uuringud näidanud, et ainuüksi tagasiside saamisest ei pruugi piisata tegelike käitumuslike muutuste tegemiseks. Väga oluline on uuringus osalenuid toetada edasiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel.

Üks võimalus selleks on coaching, millel on tõestatud oluline mõju reaalsete muutuste käivitamisele ja tulemusteni jõudmisele.

Seminaril arutlesime erinevate arengu toetamise võimaluste üle, mida võiks rakendada pärast 360-kraadi tagasisideuuringut, et tulemustest tõuseks maksimaalset tulu nii juhtide, kolleegide, alluvate kui kogu organisatsiooni jaoks.

360-kraadi tagasiside kui arenguinstrumendi üle arutles Maria Veltmann, coachingu võimalusi tutvustab Liisa Raudsepp.

Seminaril osalemine oli kutsetega.