Sisekliendi rahulolu

1. veebruar 2013

Siseklient on töötaja, kes kasutab oma töös teiste osakondade ja koostööpartnerite pakutavaid teenuseid ja tuge. Seega võib öelda, et iga töötaja on organisatsioonisiseses koostöövõrgustikus korraga nii kellegi klient kui ka kellegi teenusepakkuja.  

Miks on sisekliendi rahulolu oluline?
Esiteks mida ladusam on koostöö organisatsiooni sees, seda parem on väliskliendile pakutavate toodete ja teenuste kvaliteet. Teiseks mõjutavad koostöösuhted ja organisatsioonis loodud töötingimused tugevalt töötajate üldist töörahulolu.

Kes keda hindab?
Et iga töötaja kontaktivõrgustik organisatsiooni sees on erinev, kujundame hindajate-hinnatavate struktuuri paindlikult küsitluse käigus. Küsimustiku alguses palume igal vastajal märkida etteantud loetelust oma peamised koostööpartnerid. Edasi kujundab küsitlussüsteem ankeedi automaatselt, näidates igale vastajale küsimusi ainult tema valitud koostööpartnerite kohta.

Mille kohta antakse tagasisidet?
Küsimustiku sisu määrab täielikult konkreetse organisatsiooni vajadus. Kindlasti soovitame küsida nende koostööga seotud omaduste ja käitumisviiside kohta, mis on organisatsiooni strateegia elluviimise seisukohalt tähtsad ning mida soovitakse arendada.

Küsimustiku koostamisel on üks olulisi mõttekohti, kas hinnata kõikide koostööpartnerite puhul samu aspekte või kohandada iga osakonna küsimustikku vastavalt töö eripärale. Samade küsimuste kasutamine võimaldab osakondade tulemusi võrrelda. Küsimustike kohandamine küll vähendab võrdlemise võimalust, kuid see-eest saab osakondadele anda konkreetsemat ja detailsemat tagasisidet.  
Lisainfo:  
Maria Veltmann, tel 618 1571, e-post: maria.veltmann@tripod.ee  
Mait Metelitsa, tel: 618 1573, e-post: mait.metelitsa@tripod.ee