Tripodi inglisekeelne testipakett

4. jaanuar 2006

Nüüdseks on Tripod-i lepingulistel klientidel lisaks eesti-, vene-, läti- ja leedukeelsetele mõõtevahenditele võimalus rakendada ka ingliskeelseid Tripodi psühholoogilisi teste. Seega on nüüdsest võimalik Tripodi teste kasutades saada võrreldav professionaalne psühholoogiline hinnang viies erinevas keeles kõnelevate testitäitjate kohta.

Ingliskeelsetena on nüüdsest võimalik kasutada kõiki Tripodi poolt pakutavaid teste ning tagasiside on kõigi kolme testiraporti (Vorm A, Vorm B ja võrdlev raport) jaoks võimalik valida vastavalt soovile viies keeles -- inglise, eesti, vene, läti ja leedu.