Litsentsi pikendamise seminarid

8. juuni 2020

Järgmised seminarid: 15.12.2020 ja 21.01.2021

Seminar võimaldab täiendada testide kasutamise ja tõlgendamise alaseid teadmisi-oskusi, samuti arutleda seniste testimisjuhtude ja keeruliste olukordade üle.


Teemad:
  • juhtumite jagamine ja arutelu
  • kuidas intervjuu abil hinnata testidest tulenevaid riske?
  • kuidas märgata vihjeid isiksuseomadustele kandidaadi sõnakasutuses ja käitumises?
  • kuidas tõlgendada alaskaalasid, milliseid küsimusi nende kohta küsida?
  • mida välja lugeda isiksuse kohta sotsiaalmeedia postitustest?

Seminari viib läbi Tripodi vanemkonsultant Liisa Raudsepp (liisa@tripod.ee).

Olete oodatud!