Valmis vaimse võimekuse skaala VVS/5

1. oktoober 2009

Oktoobris 2009 valmis Tripodis uus test – vaimse võimekuse skaala viies versioon VVS/5.

Test on ülesehituselt ja raskusastmelt võrreldav eelmiste versioonidega VVS/3 ja VVS/4, mis jäävad paralleelselt kasutusele.

Erinevalt varasematest testidest on VVS/5 täitmisel lubatud kasutada kalkulaatorit. Otsingumootorite, sõnastike ja muu kõrvalise abi kasutamine ei ole lubatud.

Pärast septembris ja oktoobris toimunud normeerimist jäi testi lõppversiooni 48 ülesannet ja testi täitmise ajaks 40 minutit. Täname kõiki, kes osalesid normeerimisel ja aitasid sellega kaasa testi valmimisele!

Statistilised analüüsid näitavad, et test on hea eristusvõimega ja muude testi kvaliteeti kinnitavate parameetritega. Testi tulemus kujuneb võrdluses elanikkonna normgrupiga, kuhu kuuluvad samast soost ja vanuserühmast inimesed.