Finantsaruandluse juht (Harju Elekter)

Otsisime Harju Elektrile finantsaruandluse juhti.

Selle konkursiga tegeles värbamiskonsultant Hanna Niitmets.