Juhatuse liikmed (AS KredEx Krediidikindlustus)

Otsisime kahte juhatuse liiget AS-ile KredEx Krediidikindlustus.
Selle projektiga tegeles värbamiskonsultant Hanna Niitmets