Kommunikatsiooni peaspetsialist (Töötukassa)

Otsisime Töötukassale kommunikatsiooni peaspetsialisti.
Selle projektiga tegeles meie värbamiskonsultant Kadi Niggulis.