Ravimiesindaja (Teva)

Otsisime Tevale ravimiesindajat.
Selle projektiga tegeles värbamiskonsultant Hanna Niitmets.