Telekomi projektijuht (Elering)

Otsisime Eleringile aktiivset ja nutikat telekomi projektijuhti.
Projektiga tegeles värbamiskonsultant Anni Paumees.