Töövõime hindamise ekspertarst (Töötukassa)

Otsisime Töötukassale töövõime hindamise ekspertarsti, konkurss on lõppenud. Konkursiga tegeles meie värbamiskonsultant Kadi Niggulis.

Ekspertarst nõustab koostöös kahe kolleegiga töövõime hindamise teenuse osutajaid, hindab eksperdiarvamuste kvaliteeti ning teeb tihedat koostööd partneritega meditsiinivaldkonnas toetamaks oma vastutusvaldkonna strateegilist arengut.

Ootame Sind Töötukassa asjatundlikku meeskonda kandideerima, kui Sul on meditsiiniline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane arstina töötamise kogemus, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (sh esinemisoskus) ning väga hea arvutikasutamise oskus. Lisaks eesti keelele tuleb suhtlustasandil kasutada ka vene ja inglise keelt.

Töövõime hindamise metoodikaga saab tutvuda siin.
Töötukassast, kui tööandjast saab video abil informatsiooni siit.

*** 

Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik. Me toetame töö ja töötaja leidmisel, maksame hüvitisi ja toetusi ning osutame tööturuteenuseid. Usaldusväärsus, koostöövalmidus ja uuenduslikkus on põhiväärtused, millele kõigis oma tegevustes tugineme. Töövõimereformi rakendajana osutame vähenenud töövõimega inimestele töölesaamist ja töötamist toetavaid teenuseid. Alates 1. juulist 2016 hindame töövõimet ja maksame töövõimetoetust. 

Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Oleme kindel ja stabiilne tööandja. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötaja tervisest. Pakume töötajatele erialaseid koolitusi ning Sind abistavad innovaatilised IT-lahendused. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ja pühendunud kolleegid.