Vanemraamatupidaja (Fitek)

Otsisime Fitekile vanemraamatupidajat, konkurss on lõppenud.
Selle konkursiga tegeles värbamiskonsultant Hanna Niitmets.